L'e-learning 'Travailler en sécurité chez Infrabel' a été migré vers une nouvelle application plus sécurisée et est maintenant accessible via ce lien: https://securite-elearning.infrabel.be

Veuillez noter que l’accès à l’application requière maintenant l'utilisation d’un compte utilisateur Infrabel. Si vous n'avez pas encore de compte utilisateur Infrabel, veuillez créer un compte utilisateur avec le profil 'Invité' via le lien suivant : https://accounts.infrabel.be/fr

Points importants pour la création d'un compte utilisateur:


En cas de problème technique : 02/52.54.555 - Pour toutes questions relatives au contenu de l'e-learning : Bien-etreautravaildestiers@infrabel.be

Si vous utilisez des favoris dans votre navigateur (Edge, Firefox, Chrome), n'oubliez pas de les adapter.


De e-learning “Veilig werken bij Infrabel” is omwille van veiligheidsredenen gemigreerd naar een nieuwe toepassing en is nu toegankelijk via deze link: https://veiligheid-elearning.infrabel.be

Om toegang te krijgen tot de toepassing is een Infrabel gebruikersaccount vereist. Als u nog geen Infrabel gebruikersaccount hebt, maak dan een gebruikersaccount aan met het profiel 'Gast' via de volgende link : https://accounts.infrabel.be/nl

Aandachtspunten bij het aanmaken van een gebruikersaccount:


Contactgegevens: Bij een technisch probleem : 02/52.54.555 - Voor alle vragen omtrent de inhoud : welzijnophetwerkvanderden@infrabel.be

Als u bladwijzers gebruikt in uw browser (Edge, Firefox, Chrome), vergeet deze dan niet aan te passen.